backgroundvrouwhome
backgroundvrouwhome

Verandering en ontwikkeling raken de kern van mensen. Kennis vergroten en het leren van nieuwe methoden, vaardigheden en competenties is waardevol, maar niet het enige belangrijke waar het bij ontwikkeling om gaat. Werken met de juiste mensen op de juiste plek, met beleving en bezieling, waarbij de beste kwaliteiten naar boven worden gehaald, dat is een basis voor blijvende verandering en groei. Een basis voor echte vernieuwing.

De druk in werk en privéleven om op een goede manier om te gaan met veranderingen en ontwikkeling is groot. Als dit niet helemaal goed lukt, kan dit leiden tot verlies van lol in wat je doet, ontevredenheid of minder presteren. In erge gevallen zelfs tot disfunctioneren, ziekte en verzuim.

Ques coaching helpt mensen en organisaties bij veranderen, maakt ze onafhankelijk en laat ze in beweging komen. Bewegen is Leven. Dat is waar Ques coaching voor staat.

backgroundvrouwhome
backgroundvrouwhome
menuitemcontact menuitemPortfolio menuitemDiensten menuitembedrijf menuitemhomeactive logoques linkdin