backgroundmandonker
backgroundmandonker

| Individuele coaching | Coaching in teams |

backgroundmandonker
backgroundmandonker
backgroundmandonker

Individuele coaching
De druk in werk en privéleven om op een goede manier om te gaan met veranderingen en ontwikkeling is groot. Als dit niet helemaal goed lukt, kan dit leiden tot verlies van lol in wat je doet, ontevredenheid of minder presteren. In erge gevallen zelfs tot disfunctioneren, ziekte en verzuim. Voor de persoon in kwestie vervelend en ook de organisatie waar hij/zij werkt kan dit nadelige gevolgen hebben. De wet verbetering poortwachter beschrijft hoe werknemer en werkgever verantwoordelijkheid moeten nemen om ziekte en verzuim te voorkomen en te beperken. Het is aan hen om daar optimale ondersteuning bij te zoeken.

Met individuele coaching ondersteunt Ques coaching mensen die moeite hebben met veranderingen en ontwikkeling. Voorwaarde voor een individueel coachingstraject is dat de betrokkene behoefte heeft aan de ondersteuning en tijd wil investeren in coaching. De vraag waarmee de coachee start is het vertrekpunt en de ontwikkeling die hij/zij doormaakt is leidend voor het verloop. In een intakegesprek zal samen met de betrokkene de coachvraag worden geformuleerd. Voor de meeste vragen zijn 6 tot 8 gesprekken nodig om mensen voldoende te ondersteunen. Daarna zullen ze zelfstandig verder gaan met de veranderingen en ontwikkelingen die aan de basis liggen van de oorspronkelijke coachvraag. Door gesprekken, spiegelen en oefeningen zal de coachee bewust worden dat het ook anders kan, wat hij/zij daar zelf aan kan veranderen en hoe. 
In het derde gesprek vindt een klik-evaluatie plaats en rond het zesde of zevende gesprek een evaluatie die moet leiden naar afronding van de ondersteuning. 
Als de werkgever opdrachtgever is of de coaching betaalt is er bij de start en aan het eind van het traject een gesprek met de werkgever of leidinggevende.

backgroundmandonker
backgroundmandonker

Individuele coaching is een geschikte ondersteuning bij vragen rond de volgende thema’s:

 • keuzes maken, nemen van de juiste beslissing
 • kwaliteiten ontdekken en inzetten: kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën.
 • gedragsverandering
 • gevoel en emoties
 • zelfvertrouwen en zelfbeeld, autonomie
 • persoonlijke stijl van leidinggeven, leiderschap
 • delegeren en loslaten
 • overtuigingen, normen- en waardepatronen
 • balans vinden tussen werk en privé,
 • omgaan met de druk van alledag
 • toekomstbeeld, verlangen naar verandering, loopbaan
backgroundmandonker
backgroundmandonker
backgroundmandonker
menuitemDienstenactive menuitemhome menuitemcontact menuitemPortfolio menuitembedrijf logoques linkdin