backgroundvrouwrozearmband
backgroundvrouwrozearmband

| Visie | Aanpak | Marc VanderBroeck  | Ques

backgroundvrouwrozearmband
backgroundvrouwrozearmband
backgroundvrouwrozearmband

Visie
Ques coaching werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens en elke organisatie voldoende kwaliteiten in zich heeft en succesvol kan en wil worden. Succes in de zin van de oorspronkelijke betekenis ‘opvolging krijgen’. Dat kan alleen als dat waar je succesvol in wil zijn, wordt voorgeleefd. Wees je eigen dienstverlening of product!
Bij organisatie– en persoonlijke ontwikkeling is de authenticiteit van wat je doet vertrekpunt. Practice what you preach, naar klanten, collega’s, andere afdelingen of organisaties.

Vanuit die optiek kijkt Ques coaching naar mensen relaties, interactie, samenwerken en organiseren. 
 

backgroundvrouwrozearmband
backgroundvrouwrozearmband
menuitembedrijfactive menuitemhome menuitemcontact menuitemPortfolio menuitemDiensten logoques linkdin