backgroundvrouwtrui
backgroundvrouwtrui

Portfolio
Ques coaching richt zich vooral op dienstverlenende organisaties en bedrijven en haar werknemers. Daar waar authenticiteit belangrijk is voor het succes van organisaties wordt Ques coaching ingeschakeld om mensen en de organisatie te helpen. 
Hoewel Ques coaching zich niet beperkt tot specifieke sectoren, is het vooral de maatschappelijke dienstverlening waar het aanbod van Ques aansluiting vindt. Verzakelijking, verantwoording en professionalisering schieten gemakkelijk eenzijdig door waardoor aangeboden producten niet meer aansluiten op de oorspronkelijke behoefte van klanten. Die incongruentie is ook zichtbaar tussen de aangeboden diensten en de interne organisatie en organisatiecultuur. Werknemers, vaak kennisprofessionals, herkennen zich dan niet meer in hun werk. Organisaties verliezen de kracht om zelf oplossingen te vinden voor grote uitdagingen als vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt of marktwerking. En innovatie en ontwikkeling blijven beperkt tot meer van bijna-hetzelfde.

  • Gezondheidszorg
  • Welzijn
  • Gemeente en overheid
  • Onderwijs
  • Bank en verzekeringswezen
backgroundvrouwtrui
backgroundvrouwtrui
menuitemPortfolioactive menuitemhome menuitemcontact menuitemDiensten menuitembedrijf logoques linkdin